FAQ

Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål:

Hvorfor har du delt kurset i to dele?

Svar:

De allerfleste med flyveskræk vil have størst udbytte af at deltage i det samlede kursus med en teoridel og en flyvning. Når jeg alligevel har valgt at udbyde teoridelen for sig, så gør jeg det af to grunde. For det første er der nogle personer, som ikke har decideret flyveskræk men dog har lidt ubehag og nervøsitet ved flyvning. Det er min erfaring, at det for dem ofte vil være tilstrækkeligt udelukkende at deltage i kursets teoridel.

For det andet er der mennesker, som er så hårdt plaget af flyveangst, at blot selve tanken om et kursus, der afsluttes med en flyvetur er mere end rigeligt til at afholde dem fra at tilmelde sig kurset. Ved at de så at sige får mulighed for kun at skulle forholde sig til et kursus med teori, bliver det nemmere for dem at overvinde modstanden. Når de har gennemført teorikurset og fået ny, korrekt og reel viden om flyvning, korrigerer de deres misopfattelser af flyvning, og det bliver ofte naturligt at tage næste skridt umiddelbart efter kurset og komme ud at flyve.


Spørgsmål:

Hvor mange lider af flyskræk?

Svar:

Ifølge undersøgelser fra CNN og British Airways, så lider omkring 20 % af befolkningen af flyveskræk fra lettere ubehag til meget stærkt ubehag og angst. Vi kender sikkert alle en eller flere personer – på arbejdet eller privat – som er rigtig bange for at flyve.


Spørgsmål:

Hvor afholdes kurserne?

Svar:

Som udgangspunkt afholdes kurserne i Storkøbenhavn, og flyvningerne vil være t/r Københavns Lufthavn. Har du særlige ønsker til kursussted eller til den lufthavn, vi benytter, så kan vi sikkert arrangere det efter nærmere individuel aftale.


Spørgsmål:

Hvorfor er der ikke faste kursusdatoer?

Svar:

Det er der flere grunde til. Mange mennesker har en presset kalender og kan have svært ved lige at kunne tage en hel dag ud af kalenderen på et af mig forud defineret tidspunkt. I stedet vil jeg gerne give mine kursister den størst mulige frihed, så vi sammen kan finde et passende tidspunkt.

En anden grund: Mange mennesker med flyveskræk vil gerne slippe for flyveskrækken, men vakler ofte mellem ønsket om at komme af med flyskrækken på den ene side – og skrækken på den anden side for at gøre det, der skal til for at slippe flyveskrækken. Så selv om motivationen er til stede, så kan en i forvejen varslet fast dato ofte medføre reaktionen: ”Nej, hvor ærgerligt at kurset lige skulle blive afholdt på en dato, hvor jeg ikke kan deltage.” Den undskyldning fjernes og gør det lidt nemmere at gøre noget godt for sig selv ved at tilmelde sig.


Spørgsmål:

Hvor mange kursister er der med på flyet ad gangen?

Svar:

Oftest to personer ad gangen. Det kan variere fra en til fire personer. Jeg træffer beslutning om antal, når jeg kender de enkelte kursisters grad af nervøsitet. Jo mere nervøse mine kursister er ved flyvning, jo færre kursister er med på flyvningen. Jeg vil være helt sikker på, at jeg kan give den enkelte kursist det optimale udbytte af flyvningen. Det kan jeg ikke ved større grupper end omtalt.


Spørgsmål:

Hvad skal jeg medbringe til kurset?

Svar:

God motivation og et åbent sind. Så er vi allerede kommet et godt stykke vej. Desuden dit pas. Jeg medbringer din flybillet, så det skal du ikke tænke på. Du må til gengæld meget gerne tænke over i hvilke situationer før og under flyvningen, hvor du har det særligt dårligt og nedfæld også gerne dine spørgsmål, så vi kan gennemgå svarene på kurset.

Spørgsmål:

Kan du anbefale bøger, som kan hjælpe mig med at slippe min flyskræk?

Svar:

Jeg tror, at du kan få udbytte af at læse en eller flere af nedenstående bøger:

”Flyskræk” skrevet af Mette Kroier (tidligere flyskræk og psykolog) og Sanne Røhe (pilot). Bogen behandler på seriøs vis emner som angst og flyskræk. Hvordan opstår det, og hvordan ytrer det sig? Bogen behandler ligeledes de forskellige faser af flyvningen, hvem gør hvad, hvad sker der o.l. Endelig belyser bogen forskellige metoder til at afhjælpe flyskræk som fx Coaching, Tanke Felts Terapi (TFT), Psykoterapi og Mindfulness.

”Fly Without Fear” (Engelsk version) er skrevet af pensioneret luftkaptajn Keith Godfrey & Dr. Alison Smith. Behandler stort set samme emner som nævnt ovenfor. Dog er bogen skrevet i spørgsmål/svar stil. Bogen giver en grundig gennemgang af såvel flyskræk som flyvningens enkelt elementer krydret med facts.

”Flying Without Fear” (Engelsk version) er skrevet af Richard Conway & Paul Tizzard fra Virgin Atlantic Flying Without Fear Team. Bogen besvarer 101 spørgsmål om flyvning på en god og forståelig måde.

Virgin Atlantic og EasyJet udbyder tillige kurser for personer med flyskræk. Kurserne afholdes i Storbritannien.

”Tapping the Healer Within” (Engelsk version) er skrevet af Tanke Felt Terapiens (TFT) opfinder Roger Callahan. Han gennemgår TFT i en let tilgængelig step-by-step proces og viser, hvorledes man kan anvende teknikken til bl.a. at overvinde forskellige fobier.

”NLP Workbook” (Engelsk version) skrevet af Joseph O’Connor. Bogen fortæller indgående om Neuro-Linguistic Programming og gennemgår en lang række effektive interventionsteknikker bl.a. mulighederne for at udskifte plagsomme mentale repræsentationer med ressourcefyldte billeder/repræsentationer. Det giver nok ikke mening at arbejde med teknikkerne uden dybere indsigt i NLP – men man kan få et bedre kendskab til mulighederne – og evt. opsøge en coach/NLP-terapeut efterfølgende for derigennem at skabe en bedre situation for sig selv.